Veeteelt: Bedrijfsreportage familie Van Gosliga

Verdubbeling door strakke structuur
In tien jaar tijd is het bedrijf van familie Gosliga verdubbeld naar 2,17 miljoen kilo qoutum. De behoefte aan uitdaging en de vaste werkstructuur maakten dit mogelijk. De huidige melkprijs dwingt echter tot besparingen en bevriest de groei.

Een alinea uit het artikel:
Consolideren
Een jaar geleden is er door ruimtegebrek voor het jongvee een FleXhal gebouwd. De boogstal functioneert naar grote tevredenheid en biedt ruimte aan dertig tot veertig kalveren in de leeftijd van twee tot vier maanden verdeeld over twee groepen. Inclusief de aanleg van een smal voerpad, het storten van enkele muurtjes en betonplaten kostte de FleXhal circa 20.000 euro.

Voor het volledige artikel klik hier.

 

  • Datum: 31-10-2009
  • Auteur: simmerhousing

Terug