V-focus: Innovatieve en goedkope daken voor melkveestallen

Om de kostprijs van melk laag te houden is er behoefte aan bovenbouwconcepten die goedkoop zijn of die opbrengsten genereren. In het project 'Duurzame daken' zoekt Wageningen UR Livestock Research naar innovatieve en kostprijsefficiënte bovenbouwconcepten voor melkveestallen.

Klik hier voor het artikel

  • Datum: 24-02-2010
  • Auteur: simmerhousing

Terug